Vývoj aplikací

Zabýváme se především zakázkovým vývojem webových aplikací a aplikací pro mobilní telefony. Přijďte se s námi poradit a zkonzultovat vaše potřeby a požadavky. Provedeme analýzu, připravíme koncept řešení a předložíme prototyp aplikace, na kterém společně ověříme logiku aplikace.

Během vývoje s námi budete na řešení spolupracovat. Budeme iniciovat schůzky, na kterých si upřesníme vzhled aplikace, její chování, stejně jako přidanou hodnotu pro její uživatele. To vše děláme pouze proto, abyste získali software, který jste skutečně potřebovali.

Typická spolupráce je rozdělena do několika jasně vymezených vývojových etap, které na sebe vzájemně navazují:

  • Analýza vstupních požadavků
  • Formální specifikace řešení
  • Příprava harmonogramu
  • Podpis smlouvy
  • Grafický návrh obrazovek
  • Návrh implementačních detailů
  • Vlastní vývoj systému
  • Předání hotového produktu