Webová aplikace "EU projekty"

Demo

Bezplatnou demoverzi aplikace najdete na adrese
http://www.rbit.cz/eup/demo

Pro testovací účely je v demoverzi připraven fiktivní projekt a několik přístupových účtů s různým oprávněním:

uživatelské jméno heslo oprávnění
demo demo4eup manažer
jan demo4eup zaměstnanec
karel demo4eup zaměstnanec
host demo4eup host

Upozornění: Demoverze je pravidelně každou noc obnovena do výchozího stavu a veškerý datový obsah je odstraněn.

Popis aplikace

Tento softwarový nástroj vychází ze zkušeností s administrací desítek projektů a snaží se odstranit nejčastější chyby a problémy, se kterými se realizátoři projektů podpořených z ESF setkávají. Především vám velmi usnadní administraci projektu, umožní vám evidovat odpracované aktivity a schůzky, pracovní jednání, cestovné apod. formou jednoduchého zápisu, ze kterého si následně vygenerujete všechny potřebné výkazy pro monitorovací zprávy a administraci projektu. Hlavním přínosem programu je automatické hlídání vazeb mezi cestovným, jednáními a vykázanými hodinami a snadné generování podkladů pro refundaci mezd, cestovní příkazy, monitorovací zprávy a vyúčtování projektu. Díky těmto vazbám, které program automaticky hlídá, se snižuje riziko vzniku chyb při vykazování projektových nárokovaných uznatelných nákladů a tím se výrazně eliminuje riziko neproplacení části dotace.

Program se již úspěšně osvědčil při administraci projektů např. v krajích

  • Plzeňském
  • Olomouckém
  • Jihomoravském
  • Karlovarském
  • Ústeckém
  • Středočeském

Využitím programu „EU projekty“ navíc získáte také okamžitý přehled o tom, jaké aktivity se v realizačním týmu dějí, takže odpovědné osoby mají stále aktuální údaje o tom, kdo na čem pracuje a jak jsou plněny jednotlivé úkoly. Program také samozřejmě umožňuje snadnou zpětnou kontrolu vyúčtovaných nákladů.

Můžete vyzkoušet bezplatnou demoverzi tohoto programu. Pokud máte zájem dozvědět se o programu více, rádi vás navštívíme a vysvětlíme vám, jak se tento nástroj může stát vaším spolehlivým pomocníkem.

Ceník

Cena tohoto softwarového nástroje závisí na délce trvání projektu a na počtu registrovaných přístupů. Počet přístupů se shoduje s počtem pracovních pozic uvedených v projektové žádosti.

  Doba poskytnutí přístupu (počet měsíců)
Počet prac. pozic 1-12 13-18 19 a více
1 - 5 86 000 Kč 104 000 Kč 122 000 Kč
6 - 7 100 400 Kč 125 600 Kč 150 800 Kč
8 - 9 114 800 Kč 147 200 Kč 179 600 Kč
10 a více 122 000 Kč 158 000 Kč 194 000 Kč

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Společnost R-Bit Technology, s.r.o. poskytuje z výše uvedeného ceníku slevu 50% na aplikaci "EU projekty" všem organizacím, které spadají do sektoru:

Vzdělávací instituce
Sleva platí pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku.
Neziskové organizace
Sleva platí pro neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.