Bezpečnostní řešení

Provedeme důkladnou analýzu a vyhodnocení bezpečnosti vaší sítě. Navrhneme a zrealizujeme potřebné zabezpečení počítačových sítí (firewally, antiviry) a zajistíme bezpečná úložiště důležitých firemních dat.

Pro dosažení požadované spolehlivosti a efektivity implementovaných bezpečnostních technologií kompletně proškolíme veškerý personál vaší firmy a seznámíme jej s novými bezpečnostními pravidly. Ke každému pracovníkovi přistupujeme během implementace těchto postupů individuálně a tím snižujeme riziko selhání lidského faktoru na minimum.

Naše bezpečnostní řešení pomáhají předcházet úniku citlivých informací a mohou tak mít významný vliv na loajalitu zaměstnanců k firmě.